Voorzitter: Marco Busscher
Marco is een zeer ervaren Vergunningverlener en Toezichthouder die met name is gespecialiseerd in de Agrarische sector.

Marco is al jaren één dag per week actief bij Infomil, waar hij opereert als vraagbaak voor overheden. Daarnaast heeft hij bij vrijwel alle regio’s met veel agrarische activiteiten zijn expertise kunnen aanwenden, waardoor hij in brede zin op de hoogte is van de lokale werkwijzen en voorkeuren. Marco verzorgt ook korte opleidingen voor iedereen die in de agrarische sector werkt. Marco was bij Antea Groep/Oranjewoud als projectleider o.a. verantwoordelijk voor de opleiding en de begeleiding van een tiental trainees in de agrarische VTH-sector.

Penningmeester: Jan Bakker
Jan is naast Milieukundige ook (erkend) Veiligheidskundige (HVK).

Vanuit het perspectief van de Opdrachtgevers gezien, is het kenmerkend dat dezen Jan – maar dan ook echt overal waar hij heeft gewerkt – graag voor een langere tijd en voor een nieuwe klus aan zich binden (DCMR, FUMO, OFGV, Min. van EZ en van Defensie). Jan opereert vanuit een persoonlijke invalshoek waarbij hij een zeer grote mate van toegankelijkheid en oprechtheid combineert met een zeer diepgaande en brede kennis van de materie. Dat maakt hem voor vrijwel iedereen in het vakgebied, van jong tot oud, tot een erg interessante gesprekspartner. Jan deelt graag kennis met anderen en hij werkt ook graag met anderen samen. Dat maakt hem tot een goede begeleider/coach voor trainees, zeker als het gaat om praktijkopdrachten. In de loop der jaren heeft hij al menig nieuwe medewerker aan de hand genomen.

Secretaris: Johan Ophoff
Johan is als projectmanager binnen de Antea Groep (vml. Oranjewoud) gedurende een twintigtal jaren commercieel verantwoordelijk geweest voor het vermarkten van externe VTH- en Milieu-opleidingen voor overheidsfunctionarissen en medewerkers van aannemers (Sanering van SHELL-tankstations, Bodemonderzoek, Bouwstoffenbesluit, Brandveiligheid in de Wet milieubeheer, Geluid, Bemonstering afvalwater, EVOA en Monsterneming voor Min. van VROM en Douane, maar ook Prestatiebestekken voor RWS etc.).

Daarnaast herontwikkelde hij binnen de Antea Groep/Oranjewoud samen met de desbetreffende senioren en teammanagers met succes achtereenvolgens de commercie rond de Vakgroep Geluid Oosterhout, en vervolgens ook landelijk), de Vakgroep Milieumanagement Rijkswaterstaat Almere (parallel aan het aldaar opnieuw opbouwen van de bredere Vakgroep Milieumanagement) en de Vakgroep Milieumanagement VTH Industrieel en Agrarisch in Deventer (en daarna landelijk). Johan was samen met een project-/adviesgroepmanager commercieel verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitbouwen van de advisering rond Omgevingsmanagement voor overheden en aannemers.
Ook ontwikkelde hij samen met de centrale afdeling HRM (werving en selectie) en een teammanager (opleiding/coaching) binnen de landelijke Vakgroep Milieumanagement een traineeshipprogramma voor ca. 25 trainees. De trainees werden vervolgens ingezet bij Lucht, Geluid, Externe Veiligheid, bedrijfsadvisering en VTH Overheden Industrieel/Agrarisch en RWS/Waterschappen. Landelijk verwierf Johan een groot aantal interessante leerprojecten, veelal in de vorm van een ‘training on the job-constructie’ waarbij productie en opleiding/begeleiding hand in hand gingen.