WIE WIJ ZIJN

Netwerk VTH is een coöperatie die zich richt op de specifieke sector van de Vergunningverlening, het Toezicht en de Handhaving (VTH). Vooralsnog rekenen wij vooral de 28 Omgevingsdiensten tot onze opdrachtgevers. Daar het echter volstrekt duidelijk is dat niet alleen de Omgevingsdiensten te maken hebben met een sterke capaciteitsbehoefte, aan verjonging en aan kennis, ligt het voor de hand dat ook andere typen VTH-opdrachtgevers (provincies, gemeenten, waterschappen) aansluiten.

WAT WIJ DOEN

Zoals de naam van de coöperatie al aangeeft, ontlenen wij ons bestaansrecht aan het netwerk wat we in de loop der jaren binnen de VTH-sector hebben opgebouwd.
We kennen veel mensen binnen de kring van opdrachtgevers, we kennen veel ZZP’ers en we kennen veel mensen bij adviesbureaus die in de VTH-sector werkzaam zijn.

En op basis van dat netwerk concentreren we ons op een viertal activiteiten:
We bemiddelen tussen vraag en aanbod (detachering), we zetten volledige of gedeeltelijke wervings-, selectie- en begeleidingstrajecten en traineeprogramma’s op (traineeships) èn we nemen VTH-klussen aan die binnen een bepaald tijdbestek moeten worden afgerond (projecten). Ten slotte putten we ook erg veel energie uit het overbrengen en doorgeven van kennis en ervaringen (opleiding).

DE COÖPERATIE

De coöperatie bestaat uit 3 bestuursleden, te weten:
Voorzitter: Marco Busscher.
Penningmeester: Jan Bakker
Secretaris: Johan Ophoff